سوالات آزمون راهبران آموزشی

سوالات آزمون راهبران آموزشی این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آزمون راهبران آموزشی محتویات بسته نمونه سوالات آزمون راهبران آموزشی : پکیچ سوالات ارزشیابی توصیفی پکیچ سوالات رهبری آموزشی سوالات نظارت وراهنمايي آموزشي سوالات آیین نامه اجرایى مدارس نمونه […]

ادامه مطلب