سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران محتویات بسته نمونه […]

ادامه مطلب

سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی

سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی با فرمت ورد پی دی اف سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی با فرمت ورد پی دی اف به شرح زیر می باشد: قسمتی از دانلود سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی با فرمت ورد پی دی اف محتویات بسته […]

ادامه مطلب

سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی

سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی با فرمت  پی دی اف سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی به شرح زیر می باشد: قسمتی از دانلود سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات […]

ادامه مطلب

سوالات آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی

سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی با فرمت ورد پی دی اف دانلود سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی به شرح زیر می باشد: قسمتی از دانلود سوالات و منابع آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آموزش و طراحی واحد […]

ادامه مطلب

سوالات روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش

دانلود سوالات و منابع روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش با فرمت  پی دی اف سوالات و منابع روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش به شرح زیر می باشد: قسمتی از دانلود سوالات و منابع روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت روانشناسی تربیتی و کاربرد آن […]

ادامه مطلب

سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران

سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران محتویات بسته نمونه […]

ادامه مطلب

سوالات آشنایی با تاب آوری اجتماعی

سوالات آشنایی با تاب آوری اجتماعی این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آشنایی با تاب آوری اجتماعی محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت سوالات آشنایی با تاب آوری اجتماعی: این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر […]

ادامه مطلب

سوالات آشنایی با هنرهای تجسمی

سوالات آشنایی با هنرهای تجسمی این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آشنایی با هنرهای تجسمی محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت سوالات آشنایی با هنرهای تجسمی: این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا […]

ادامه مطلب

سوالات آشنایی با بیانیه گام دوم

سوالات آشنایی با بیانیه گام دوم این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آشنایی با بیانیه گام دوم محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت سوالات آشنایی با بیانیه گام دوم: این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا […]

ادامه مطلب

سوالات آموزگار ابتدایی دوره مهارت آموزی ماده ۲۸

سوالات آموزگار ابتدایی دوره مهارت آموزی ماده ۲۸ سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش (تخصصی) +پاسخ نامه   سوالات دوره مهارت آموزی ماده ۲۸ آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش فهرست دروس دوره مهارت آموزی پودمان اول و دوم پودمان اول مهارت آموزی ماده 28 آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی آموزش و طراحی […]

ادامه مطلب