سوالات آشنایی با تاب آوری اجتماعی

سوالات آشنایی با تاب آوری اجتماعی این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آشنایی با تاب آوری اجتماعی محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت سوالات آشنایی با تاب آوری اجتماعی: این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر […]

ادامه مطلب

سوالات آشنایی با هنرهای تجسمی

سوالات آشنایی با هنرهای تجسمی این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آشنایی با هنرهای تجسمی محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت سوالات آشنایی با هنرهای تجسمی: این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا […]

ادامه مطلب

سوالات آشنایی با بیانیه گام دوم

سوالات آشنایی با بیانیه گام دوم این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات آشنایی با بیانیه گام دوم محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت سوالات آشنایی با بیانیه گام دوم: این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا […]

ادامه مطلب

سوالات آموزگار ابتدایی دوره مهارت آموزی ماده ۲۸

سوالات آموزگار ابتدایی دوره مهارت آموزی ماده ۲۸ سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش (تخصصی) +پاسخ نامه   سوالات دوره مهارت آموزی ماده ۲۸ آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش فهرست دروس دوره مهارت آموزی پودمان اول و دوم پودمان اول مهارت آموزی ماده 28 آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی آموزش و طراحی […]

ادامه مطلب

سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس

آزمون های ضمن خدمت فعال شده فروردین 1400 سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس آزمون های سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس 1400 به شرح زیر می باشد: ضمن خدمت تدریس و […]

ادامه مطلب

سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای

آزمون های ضمن خدمت فعال شده فروردین 1400 سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس آزمون های سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس 1400 به شرح زیر می باشد: ضمن خدمت تدریس و […]

ادامه مطلب

سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط

در اینجا شروع به نوشتن کنید… آزمون های ضمن خدمت فعال شده فروردین 1400 سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس آزمون های سوالات ضمن خدمت تدریس و مهارت های مربوط نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای سوالات ضمن خدمت مدیریت كلاس 1400 به شرح زیر […]

ادامه مطلب

سوالات مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی آموزش و پرورش

دانلود سوالات گزینش و مصاحبه معلمان آموزش و پرورش سوالات مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی آموزش و پرورش  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در دانلود سوالات گزینش و مصاحبه معلمان آموزش و پرورش می باشد سوالات مصاحبه حضوری و گزینش […]

ادامه مطلب

سوالات مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی آموزش و پرورش

دانلود سوالات گزینش و مصاحبه معلمان آموزش و پرورش سوالات مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی آموزش و پرورش  این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در دانلود سوالات گزینش و مصاحبه معلمان آموزش و پرورش می باشد سوالات مصاحبه حضوری و گزینش […]

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح

دانلود تمامی فایل های مورد نیاز آزمون اصلح برای مهارت آموزان ماده ۲۸ دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه […]

ادامه مطلب